Utbildningar

 

Vi överför kunskap genom våra polymerutbildningar

Vi vill gärna bidra till att kunskapen om plast och formsprutning ökar. Inför en framtid med allt tuffare konkurrens krävs det mer och mer av oss i branschen.

Det enda sättet att möta det är genom kunskap och därför är det viktigt att vi gemensamt finner vägar att öka intresset för teknik och plast. Målet med denna satsning är att öka kunskapen och engagemanget för det material vi jobbar med och det hoppas vi kunna göra.

Utbildningen som vi nu har påbörjat är främst riktad till personer på operatörsnivå som är nyfikna och vill veta mer om plast och formsprutning. Utbildningen skulle även kunna lämpa sig för administrativ personal inom plastbranschen som kanske skulle behöva veta lite mer om plast och formsprutning. Fler utbildningar kommer att komma till allt eftersom.

 

Aktuella utbildningar:

 

Operatörsutbildning

Under Polymercentrums fana har vi under våren genomfört en grundläggande operatörsutbildning här i Plamakohuset. Sju elever från olika företag fick lära sig mer om plast och i synnerhet formsprutning.

 

Utbildningen behandlar:

- Polymerer genom tiderna

- Formsprutningens historia

- Materialkunskap, vad är plast?

- De tio vanligaste plastmaterialen

- Fukt och temperaturers inverkan på formsprutning

 

- Formspruta, uppbyggnad och funktion

- Kringutrustning, uppbyggnad och funktion

 

- Formverktyg, uppbyggnad, funktion och skötsel

- Kvalitetskontroll, hur mäter man plast?

- De vanligast formsprutningsproblemen och dess lösning

 

- Praktisk processkunskap vid maskin

- Ekonomi, kvalitetsbristskostnader och produktivitetsbristskostnader

 

På tre halvdagar genomförs utbildningen med både teori och praktiskaövningar här hos oss på Intenzo Polymers i Plamakohuset i Anderstorp.

 

Utbildningen bokas hos Polymercentrum så gå gärna in på www.polymercentrum.se för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra partners - länkar

COPYRIGHT © INTENZO POLYMERS AB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

TELEFON: 0371-588 280 | E-POST: christer@plamako.se